YABANCI DİL MUAFİYET SINAVLARI
28.03.2018

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVLARI

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Nedir?

Yabancı Dil Muafiyet Sınavları, üniversitemizdeki eğitim-öğretimin tamamının veya bir kısmının (%30 ve fazlası) İngilizce olduğu ve İlahiyat Fakültesi  İlahiyat  (Arapça Hazırlık) bölümlerindeki dil yeterliliğinin ölçüldüğü “Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ve İngilizce I ve İngilizce II derslerinde yeterli olup olmadığınızın belirlendiği “Temel İngilizce Muafiyet Sınavıdır.

Yabancı Dil Hazırlık Programının zorunlu olduğu aşağıda belirtilen bölümlerin öğrencileri HAZIRLIK YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI'na girmek ZORUNDADIRLAR. http://kayit.ogu.edu.tr/Storage/Kayit/Uploads/ingilizcesinavlar20177.pdf