Özgörev - Özbakış

Öz Görev - Öz Bakış

ÖZGÖREV

Atçılık ve Antrenörlüğü programının ülkemiz atçılığını daha yüksek standartlara kavuşturmak için konusunda bilgili, meslek ahlakının gerektirdiği kurallara uyan, sektörün ihtiyacına cevap verebilecek, atçılığa gönül vermiş insan gücünü yetiştirmek özgörevidir.

 

ÖZBAKIŞ

Yüksekokulumuzun sektörün bir parçası olarak işlev görmesini sağlayarak, öğrencilerimizin ülkemiz atçılığına hizmet vermeleri ve böylece meslek sahibi vatandaşlar olmaları, atçılık sek­törünün daha verimli ve dünya çapında hak ettiği ekonomik değere ulaşabilmesi okulumuzun özbakışıdır.