KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt randevunuza geldiğinizde aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak beraberinizde getirmeniz gerekmektedir.

[1] Lise Diploması,
Mezun olduğunuz liseden aldığınız diplomanın "ASLI” ve 2 adet fotokopisi. (DGS ile kazanan öğrencilerin ön lisans diplomasını getirmeleri yeterli olacaktır.)
Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.
Eğer, ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alan/kol/bölümünüz diplomanızda veya mezuniyet belgenizde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunuzu gösterir resmi belge gereklidir. (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi “METEM” mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

[2] 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Üzerine öğrenci numarası ve telefon numarası yazılmış olmalı.)

[3] 6 adet 4.5cm x 6cm boyutunda fotoğraf Fotoğraflarınızın arkasına adınızı-soyadınızı ve 12 haneli öğrenci numaranızı mutlaka yazınız! Fotoğraflarınızı dağılmayacak şekilde küçük bir zarfla teslim ediniz.

[4] Öğrenim Ücreti ,Yalnızca ikinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler ile ikinci üniversite kapsamına giren öğrenciler 06 - 23 Eylül 2016 tarihleri arasında ödeyeceklerdir. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerden dekont alınmaycaktır.

[5] Heyet Raporu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri (Bknz. 2016 ÖSYM Kılavuzu madde 87), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı (Bknz. 2016 ÖSYS Kılavuzu madde 233 ve 845) kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler “tam teşekküllü” bir “resmi hastane”den heyet raporu alacaklardır.
Diğer bölüm/programlara yerleştirilen öğrencilerden "Heyet Raporu” istenmemektedir.

[6] Kayıt Dilekçesi

[7] “Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” veya “Temel İngilizce Muafiyet Sınavı” Giriş Belgesi
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı /Arapça Hazırlık Sınıfı olan bölümlere kayıt olacak öğrenciler (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümleri ile Mimarlık Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, İlahiyat Fakültesi Lisans, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü) Öğrenci Bilgi Sistemi’nden alacakları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınavına Giriş Belgesini sınava giriş belgesi olarak kullanacaklardır. Benzer şekilde, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olmayan bölümlere kayıt olacak öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi’nden alacakları Temel İngilizce Muafiyet Sınavına Giriş Belgesini sınava giriş belgesi olarak kullanacaklardır. Fotoğraflı olması gereken bu belgede İlgili sınav bilgileri (sınav tarihi, sınav salonu ve sıra numaraları) bulunmaktadır.

Sınava giriş için Sınava giriş belgesinin yanında öğrenci kimliğinizi ve nüfus cüzdanınızı da yanınızda bulundurunuz.

[8] "Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı" dersi Muafiyet Sınavı Giriş Belgesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Sadece Maden Mühendisliği Bölümü) ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin almak zorunda olduğu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi Muafiyet Sınavına girmek isteyen öğrencilerin, (enformatik.ogu.edu.tr) adresindeki TBTK Dersi Muafiyet Sınavı Kayıt Modülünden başvurularını en geç 22 Ağustos 2016  ile 19 Eylül 2016 tarihleri arasında saat: 14:00’ a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında başvurusunu yapanların, “Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavına Giriş Belgesi”ni başvuru yaptıkları kayıt modülünden (enformatik.ogu.edu.tr19 Eylül 2016 tarihinde saat 18:00' den itibaren temin ederek sınava getirmeleri gerekmektedir. Sınav giriş belgesi gerekli sınav bilgilerini içerecektir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

[9] ESOGÜ Aile Sağlığı (Hekimliği) Merkezi Bilgi Formu
Öğrenci Bilgi Sistemi’nden bilgi girişi yapıldıktan sonra çıktısı alınarak eğitim-öğretim başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Mediko Sosyal Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.


UYARI.
-Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz.
-Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
-Kesin kayıta geldiğinizde tüm belgeleriniz hazır olmalıdır.
-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt randevunuza geldiğinizde aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak beraberinizde getirmeniz gerekmektedir.

[1] Lise Diploması,
Mezun olduğunuz liseden aldığınız diplomanın "ASLI” ve 2 adet fotokopisi. (DGS ile kazanan öğrencilerin ön lisans diplomasını getirmeleri yeterli olacaktır.)
Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.
Eğer, ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alan/kol/bölümünüz diplomanızda veya mezuniyet belgenizde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunuzu gösterir resmi belge gereklidir. (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi “METEM” mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

[2] 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Üzerine öğrenci numarası ve telefon numarası yazılmış olmalı.)

[3] 6 adet 4.5cm x 6cm boyutunda fotoğraf Fotoğraflarınızın arkasına adınızı-soyadınızı ve 12 haneli öğrenci numaranızı mutlaka yazınız! Fotoğraflarınızı dağılmayacak şekilde küçük bir zarfla teslim ediniz.

[4] Öğrenim Ücreti ,Yalnızca ikinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler ile ikinci üniversite kapsamına giren öğrenciler 06 - 23 Eylül 2016 tarihleri arasında ödeyeceklerdir. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerden dekont alınmaycaktır.

[5] Heyet Raporu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri (Bknz. 2016 ÖSYM Kılavuzu madde 87), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı (Bknz. 2016 ÖSYS Kılavuzu madde 233 ve 845) kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler “tam teşekküllü” bir “resmi hastane”den heyet raporu alacaklardır.
Diğer bölüm/programlara yerleştirilen öğrencilerden "Heyet Raporu” istenmemektedir.

[6] Kayıt Dilekçesi

[7] “Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” veya “Temel İngilizce Muafiyet Sınavı” Giriş Belgesi
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı /Arapça Hazırlık Sınıfı olan bölümlere kayıt olacak öğrenciler (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümleri ile Mimarlık Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, İlahiyat Fakültesi Lisans, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü) Öğrenci Bilgi Sistemi’nden alacakları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınavına Giriş Belgesini sınava giriş belgesi olarak kullanacaklardır. Benzer şekilde, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olmayan bölümlere kayıt olacak öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi’nden alacakları Temel İngilizce Muafiyet Sınavına Giriş Belgesini sınava giriş belgesi olarak kullanacaklardır. Fotoğraflı olması gereken bu belgede İlgili sınav bilgileri (sınav tarihi, sınav salonu ve sıra numaraları) bulunmaktadır.

Sınava giriş için Sınava giriş belgesinin yanında öğrenci kimliğinizi ve nüfus cüzdanınızı da yanınızda bulundurunuz.

[8] "Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı" dersi Muafiyet Sınavı Giriş Belgesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Sadece Maden Mühendisliği Bölümü) ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin almak zorunda olduğu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi Muafiyet Sınavına girmek isteyen öğrencilerin, (enformatik.ogu.edu.tr) adresindeki TBTK Dersi Muafiyet Sınavı Kayıt Modülünden başvurularını en geç 22 Ağustos 2016  ile 19 Eylül 2016 tarihleri arasında saat: 14:00’ a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında başvurusunu yapanların, “Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavına Giriş Belgesi”ni başvuru yaptıkları kayıt modülünden (enformatik.ogu.edu.tr19 Eylül 2016 tarihinde saat 18:00' den itibaren temin ederek sınava getirmeleri gerekmektedir. Sınav giriş belgesi gerekli sınav bilgilerini içerecektir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

[9] ESOGÜ Aile Sağlığı (Hekimliği) Merkezi Bilgi Formu
Öğrenci Bilgi Sistemi’nden bilgi girişi yapıldıktan sonra çıktısı alınarak eğitim-öğretim başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Mediko Sosyal Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.


UYARI.
-Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz.
-Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
-Kesin kayıta geldiğinizde tüm belgeleriniz hazır olmalıdır.
-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım