Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru

13/09/2012  gün ve 28410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen yönetmeliğin sınavlar başlıklı 14.maddesinin 4.fıkrasına göre,

“Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayanlar, FF veya YZ başarı notu alanlar ile akademik yetersizlik uyarısı olup ilgili dersten DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir". 

 

Söz konusu yönetmelik maddesine göre Yarıyıl Sonu sınavı yapılan teorik ya da uygulamalı tüm dersler için bütünleme sınavı yapılacaktır.

 

Dış Üniversite öğrencileri DD ve DC notu olan dersleri için bütünleme sınavına girebilirler.

 

Öğrencilerimize duyurulur.

 

REKTÖRLÜK

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım