Erasmus Programı

ESOGÜ Erasmus Değişim Programı

 

Uluslararası İlişkiler Birimi olarak Üniversitemiz bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlerken, kurumlar arası ve uluslararası işbirliğinin kurumsal ve bilimsel düzeyde kaliteyi teşvik edeceğine inanmakta ve bu bakımdan, stratejik hedeflerimize doğru yol alırken işbirliği olanaklarını arttıran projelerin anahtar rolü üstleneceğini düşünmekteyiz.


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, uluslararası düzeyde üniversiteler arası işbirliğini olası kılan bir araç niteliği taşımaktadır. Bu programlara katılımın, diğer kurumlarla etkileşim halinde yenilenmemizi sağlayacağı; kurumsal düzeyde kaliteyi teşvik edeceği; dolayısıyla da rekabet gücümüzü artıracağı görüşü; Üniversitemizi de bu programlar çerçevesinde işbirliği olanaklarını aramaya ve bu programların sağlayacağı tazelenmeden istifade etmeye itmiştir.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kasım 2004'te Erasmus Üniversite Beyannamesi almak üzere Avrupa Komisyonu'na başvurmuş ve başvurumuz Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 31 Mayıs 2005 tarihinde onaylanmıştır. 


Üniversitemizde verilmekte olan tüm dersler için AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi miktarları belirlenmiştir. Böylece yurt dışına giden öğrencilerimizin ders denklikleri sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. "Diploma Eki" çalışmalarını da tamamlamış olan Üniversitemiz, 2005–2006 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılından itibaren mezun olan öğrencilerine Diploma Eki vermektedir

 

Erasmus?

 

Desiderius Erasmus (1465 - 1536) yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız http://iro.ogu.edu.tr/erasmus-programi

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım