TJK Destek Protokolü

..

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ-TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ

MESLEKİ EĞİTİME DESTEK PROTOKOLÜ

 

Taraflar

Madde 1- İşbu protokolün tarafları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü (Üniversite olarak anılacaktır) ve Türkiye Jokey Kulübü’dür. (TJK olarak anılacaktır.)

Konu

Madde 2-Üniversite ve TJK arasında mesleki eğitime destek vermek amacıyla, TJK tarafından  Eskişehir Osmangazi Üniversite Mahmudiye Meslek Yüksekokulu “Atçılık ve Antrenörlüğü Programına”,

 • En yüksek puanla yerleşen ilk beş öğrenciye birinci öğretim yılı sonuna kadar,
 • Birinci öğretim yılı sonunda, yıl sonu değerlendirilmesinde en yüksek not ortalamasına sahip ilk beş öğrenciye ikinci öğretim yılı sonuna kadar,

Olmak üzere her yıl toplam 10 öğrenciye asgari brüt ücretin yüzde otuzundan (%30) az olmamak koşuluyla Eğitim Desteği verilecektir. 2017 – 2018 Öğretim yılında Ekim ve Haziran ayları arasında                        (9 ay) öğrenci başına aylık 535 TL Mesleki Eğitim Desteği ödenecektir.

Amaç

Madde 3- Bu protokol, TJK tarafından Meslek Yüksekokulu’ndaki mesleki eğitime destek vererek atçılık sektöründe daha nitelikli öğrencilerin ilgili programı tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve atçılık sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen ülkemizde bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiştir.

Protokol Süresi

Madde 4-

 1. Bu protokol, taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmıştır. İşbu protokol 2017 - 2018 eğitim yılında uygulanmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
 2. İşbu protokol maddeleri taraflar arasında mutabakat sağlanarak değiştirilebilir veya yeni hükümler eklenebilir.

Protokol Şartları

Madde 5-

 1. Her akademik yılın başında TJK’ya, Meslek Yüksekokulu tarafından “Atçılık ve At Antrenörlüğü Programında” Eğitim Desteği verilecek öğrencilerin bilgileri aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte bildirilir.
 • Birinci öğretim yılı için kayıt yaptıran ve en yüksek puanla yerleşen ilk beş öğrencinin ÖSYM puan belgeleri.
 • İkinci öğretim yılında, birinci öğretim yılının sonunda, en yüksek not ortalamasına sahip ilk beş öğrencinin not ortalamalarını gösteren transkriptleri.
 • 2. maddede tarif edilen kriterlere göre belirlenen öğrencilerden sonraki ilk 5 öğrencinin yer aldığı yedek liste.
 • Eğitim desteği kazanan öğrencilerin protokolde belirtilen koşullara ve sürelere bağlı olmak üzere Eğitim desteği almayı kabul ve taahhüt edeceğine ilişkin taahhütnameleri.
 1. TJK tarafından belirlenen Eğitime Destek miktarı, her eğitim-öğretim yılı başında Ekim-Haziran (9 aylık) ayları kapsayacak şekilde Üniversite tarafından bildirilen banka hesabına                   (Hesap numarası adı:………………………………………………………………………………………………………...) şartlı bağış olarak (2.maddede tarif edildiği şekilde uygun görülen adaylara ödenmek üzere) transfer edilir.
 2. Üniversite tarafından eğitim desteği yapılan ödemelerin belgeleri TJK’ya aylık olarak iletilir.
 3. SGK veya Devlet Memuru statüsünde çalışan öğrenciler, ikinci maddede belirtilen şartlara sahip olsalar dahi Eğitim Desteğinden faydalanamazlar.
 4. Öğrencilik hakkını kaybeden, devam mecburiyetini sağlamayan, program değişikliği yapan veya herhangi bir disiplin suçu işleyen öğrencilerin eğitim desteği kesilir. İlgili eğitim desteği yedek listesindeki öğrenciye aktarılır ve TJK’ya bildirilir.
 5. Üniversite, eğitim desteği hakkı kazanan öğrencilerin bu protokolde belirtilen koşullara ve sürelere bağlı olmak üzere eğitim desteği almayı kabul ve taahhüt ettiğine ilişkin öğrencilerden her dönem başında taahhütname alır.
 6. TJK Mesleki Eğitim Desteğinin öğrencilere duyurulması için Üniversite ve TJK Web sayfalarında eğitim desteği ile ilgili duyurulara yer verilir.
 7. İşbu sözleşmeye ilişkin damga vergisi TJK tarafından ödenir.

Madde 6- İşbu 2 (iki) sayfa ve 6 (altı) maddeden oluşan protokol taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest irade beyanıyla ……………………………..  tarihinde iki nüsha olarak yetkililerce imzalanmıştır.

 

 

            TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ                                           ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

                  

 

 

 

 

 

.

Etiketler

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım