Akademik Personel

Akademik Personel

Dr. Öğretim Üyesi Hakan ÇALIŞKAN

Yüksekokul Müdürü

 

Öğr. Gör. Antrenör Ali Ekber ÜN

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

       Öğr. Gör. Dr. Cafer YILDIRIM

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  Öğr. Gör.Tekin KOÇKAR

 

        

Öğr. Gör. Antrenör Ahmet KARAMAN

 

 

   

 Doç Dr. Pınar AYTAR

 

 

   

 

Öğr. Gör. Dr. Antrenör Sibel DANIŞAN

Program Koordinatörü

 

 

 

Öğr. Gör. Antrenör Adem ASLAN

 

 

               Öğr. Gör. Dr. Antrenör Derviş ÖZTÜRK

 

 

 

 

  Okutman Halit ÇELİK