TR | EN
Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru
28.01.2020

TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU

 

Tek Ders Sınavı

Mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme şartını sağlamış olan başarısız öğrenciye öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan not ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır.

Tamamı uygulamalı olan derslerden tek ders sınav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

           Tek Ders Sınavlarında Uygulanacak Harf Not Aralıkları

0-34                  FF                                00-49   YZ

35-39               DD                                50-100 YT

40-49               DC

50-59               CC

60-69               CB

70-79               BB

80-89               BA

90-100             AA

 

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihi                          : 03-04 Şubat 2020

Sınav Tarihi                               : 06 Şubat 2020

Başvurular Meşelik Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu öğrencileri Sivrihisar Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine başvuru yapacaklardır.

TEK DERS SINAVI DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ