TR | EN
Staj İşlemleri

 

Staj Süreci

Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar.  Stajlar Staj İlkelerine göre yapılır. Öğrencilerin staj yapmak için izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Öğrenci, yapılacak staj türüne uygun bir işletme belirler.
 2. Belirlenen işletmenin uygunluğu için Staj Komisyonu Başkanlığından sözlü onay alır.
 3. Staj yapılacak işletmenin istemesi durumunda, öğrencinin yapacağı stajın zorunlu olduğunu ve staj süresince ilgili yasa gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta primlerinin üniversitemizce ödeneceğini belirten staj zorunluluk belgesi doldurulup Staj Komisyonu Başkanlığına onaylatılır.
 4. Öğrenci staj yapmak üzere kabul edildiğini bildiren, staj kabul yazısını işletmeden temin eder.
 5. Öğrenci e-Devlet sisteminden Sağlık Provizyonu Müstehaklığını gösteren (SPAS Müstehaklık Belgesi) bir belge çıktısı alır. (Belge için e-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’nden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çıktı alınacaktır. 
 6. Staj Sigorta işlemlerini başlatmak için Staj Başvuru Formu doldurulur.  İki adet çıktı alınıp imzalanır ve Staj Komisyonu Başkanına imzalatılır. Onaylı  Başvuru formları, aşağıdaki eklerle birlikte şeffaf bir poşet zarf içinde, stajın başlama tarihinden en az 15 gün önce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir:
  1. Staj kabul yazısı
  2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  3. Taahhütname
  4. Sağlık Provizyonu Müstehaklığı Belgesi
 7. Bölüm Başkanlığı veya Rektörlük tarafından SGK girişleri yapılır ve barkodlu SGK giriş formu çıktısı alınır.
 8. SGK sigorta girişleri yapıldıktan sonra staj tarihlerinde değişiklik YAPILMAZ.
 9. Öğrenciler staja başlamadan önce
  1. 1 adet Staj Başvuru Formu (onaylanmış)
  2. 1 adet SGK Formu    Bölüm sekreterliğinden teslim alırlar. SGK belgesi olmadan staja başlamak mevzuata aykırıdır ve işletme açısından ciddi bir sorun oluşturur.
 10. Öğrenci Staj Defteri ve Stajer Değerlendirme Formuna  okul web sitesinden ulaşabilir. Öğrenci stajın değerlendirmeye alınabilmesi için staj sonunda sonunda  staj defteri ve staj değerlendirme formunu sorumlu antrenör tarafından imzalanmış olarak Bölüm Başkanlığı'na (staj komisyonuna) teslim eder.
 11. Staja belirttiği tarihte başlar. Staj Başvuru formu ve SGK formunu staj süresince yanında bulundurur.
 12. Staj esnasında eğer işyerinde staj ücreti ödeniyor ise,  “STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU” ödenmiyor ise STAJ ÜCRETİ TALEP ETMEME BİLGİ FORMU” doldurulup öğrenci ve işletme yetkilisi tarafından imzalanır. Bu iki formdan biri ve ücret ödendiğine dair banka dekontu (ücret ödenmiş ise) staj bitiminden 2 işgünü içinde, Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
 13. Öğrenciler staj boyunca her gün yapılanları yazarak hazırladıkları staj defteri  ile işletme tarafından onaylanmış ve zarflanmış staj değerlendirme formunu staj bitimini izleyen eğitim döneminin en geç ilk 3 haftası içinde bölüm staj komisyonuna teslim eder.
 14. Staj defteri Staj Komisyonu veya görevlendirdiği öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde, öğrenci sözlü sınava alınabilir. Değerlendirme, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.
 15. Değerlendirme sonucu sistem yetkisi olan Staj Komisyonu üyesi tarafından OGÜBS sistemine giriş yapılmak suretiyle öğrenciye duyurulur. Başarısızlık halinde staj tekrarlanır.
 16. Öğrenci, değerlendirme ilanını izleyen bir hafta içinde, Bölüm Başkanlığına, itirazda bulunabilir. Bölüm Başkanlığı bir hafta içinde nihai kararı verir. 

 

Pandemi döneminde ilave olarak "staj dilekçe örneği" doldurulması gerekmektedir. 

 

Staj Belgelerinde eksik ve/veya hata bulunan öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

Not 1 : Öğrenciler evraklarını poşet dosya içinde teslim edeceklerdir.

Not 2 : Stajın başlama tarihinden en az 20 gün önce evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Not 3 : Evraklar Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda Öğr. Gör. Dr. Sibel DANIŞAN'a teslim edilecektir.