TR | EN
Hippoterapi

Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi(MAHUM)

Müdür

Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK

 

Yönetim Kurulu

Müdür Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK

Doç. Dr. Pınar AYTAR ÇELİK

Doç. Dr. Duran CANKÜL

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nazlı DURMAZ ÇELİK

 

Merkezin Amacı

Ülkemizde çeşitli nedenlerle bireysel gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren, bedensel, zihinsel, görme, işitme, dil ve konuşma kayıpları bulunan veya psikolojik rahatsızlığı olan ya da kişisel nedenlerle atların iyileştirici yönünden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi bireylerin, doğal atçılık yöntemleri kullanarak, at üzerinde ya da yerde tedavisini ya da sadece atlarla kaliteli zaman geçirme sürecini planlamak, sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak aktiviteler arasında atlı faaliyetlerin yer alabilmesi için uygun şartları sağlamak, güvenli olarak etkinlik yapmak ve ihtiyaç duydukları konularda etkili süreçleri planlayabilmek, ilgili alanda uzmanların disiplinler arası bilimsel araştırma yapmalarına olanak sağlamak, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin, Merkez personelinin ve etkinliklerde yer alacak atların güvenli olarak faaliyet yapabilmelerini sağlamaktır.

 

Faaliyet Alanları

 • Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi olan bireylerin at yardımlı müdahale taleplerini karşılamak, bu tür bireylerin at üzerindeki gelişimlerine katkıda bulunmak için gerçekleştirilecek uygulamaların doğru, güvenli ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli usul, esas ve yöntemleri uygulamak, geliştirmek.

 • Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, Merkez olarak ya da özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.

 • Araştırmacıların ve öğrencilerin; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.

 • Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.

 • İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamunun veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek.

 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

 • At yardımlı müdahalelerde, birlikte çalışmak durumunda kalacak, sağlık lisansiyerleri olan, fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapisti, psikolog ve dünya genelinde kabul edilen ilgili alan terapisti uzmanları ile at ve atçılık konusunda yetkin tüm çalışanları, engelli birey ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahalelerinde taşıyacakları nitelikleri ve sorumluluklarını tanımlayarak, ilgili alanda görev alacak personel ve gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin, yetkinlik belgelerinin ve belge kullanımlarının devamlılığının kurallarını oluşturmak ve geliştirmek.

 • At yardımlı müdahalelerde kullanılacak terapi atının özelliklerini ve refah koşullarını belirlemek, bu uygulamalarda kullanılacak atın uygunluğunun belgelenmesinin esaslarını ve belge kullanımının devamlılığının kurallarını oluşturmak.

 • At yardımlı müdahalelerde, kullanılacak tesisin sahip olması gereken azami özellikleri ve bu anlamda yeterliliğinin esaslarını belirlemek.

 • Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin atlı faaliyetlerinin gerçekleşeceği tesis, personel ve atlar ile ilgili olarak çalışma usul ve esasları hazırlamak, değişen ihtiyaç ve gelişmelere uygun olarak bunların güncellenmesini sağlamak.

 • Akraba Topluluklar ve Türk Cumhuriyetleriyle Merkezin amacına uygun ortak projeler düzenlemek.

 • Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

 

Merkez faaliyetlerini Üniversitenin Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan tesislerde gerçekleştirir. Merkez çalışmaları için kullanılan alanlar ve yürütülecek faaliyetler Üniversitenin Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile birlikte koordine edilir.